Česky   English
Úvodní strana > Ochrana přírody

Ochrana přírody

Při naší sportovní činnosti nezapomínáme ani na ochranu přírody. V lokalitě našeho letiště se vyskytuje ohrožený živočišný druh – Sysel obecný (Spermophilus citellus).


foto: Jan Matějů

Pro zdárný provoz letiště zajišťujeme pravidelně a trvale sečení travního porostu na celé ploše letiště. Právě díky udržování plochy letiště a nejbližšího okolí trvale bez vysokého porostu poskytuje nezbytné podmínky pro existenci kriticky ohroženého druhu – sysla obecného. V současné době je výskyt sysla obecného zjištěn pouze na 35 lokalitách České republiky. Zásadním faktorem ovlivňujícím možnosti přežití sysla na dané lokalitě je trvale nízký travní porost. Ve vysoké trávě ztrácí sysel přehled o svém okolí a stává se snadnou kořistí potenciálních predátorů. U málo početných a izolovaných kolonií pak za této situace hrozí v krátké době jejich zánik. Vědomi si této spojitosti, snažíme se skloubit naše zájmy (provoz letiště a samotné létání) s ochranou životního prostředí. Výsledkem našeho snažení je nárůst početnosti syslí kolonie na letišti Brno – Medlánky, kdy za poslední roky se početnost této kolonie značně zvětšila a v roce 2014 byla odhadována na 150 jedinců. Tato kolonie je z hlediska své početnosti velice významná, neboť náleží mezi deset největších populací sysla obecného na území České republiky. Lokalita našeho letiště je registrována Magistrátem města Brna jako Významný krajinný prvek pod názvem Syslí rezervace.

 

Pro zachování této Syslí rezervace a další nárůst početnosti syslí kolonie realizujeme v roce 2015 projekt „Záchrana ohroženého sysla obecného na území letiště Medlánky“. Tento projekt je financován z prostředků EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí.

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Aeroklub Brno – Medlánky a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

 
vyrobila Omega Design